FAQ

FAQ'S

1. Si bëhet pagesa?

Pagesa bëhet përmes xhirollogarisë bankare

 

2. Sa vetë mund të lejohen të qëndrojnë në vilë për një natë?

Më së shumti 6 personë

 

3. A duhet të bëhet pagesa e depozitumit?

Po, kjo bëhet në varësi të ditëve që ju do të qëndroni

 

4. A duhet bërë kontratë me shkrim?

Po, tek ne respektohen ligjet dhe rregullat e standardeve të BE-së

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email us: miresevini@qetësia.com

Call us: + 38649533322 & + 47 46694453

Copyright @ All Rights Reserved